Danh mục dịch vụ

thông tin liên hệ
Lê Thị Trúc Mai
Trợ Lý - 0913852639

-

Dịch vụ

Phun muỗi
Phun muỗi
Phun muỗi
Phun muỗi
Diệt mối
Diệt mối
Diệt mối
Diệt mối
Diệt mối
Diệt mối
Chống mối
Chống mối
Chống mối
Chống mối
Diệt chuột
Diệt chuột
Diệt chuột
Diệt chuột

THUỐC DIỆT MỐI, CHUỘT, RUỒI, MUỖI, KIẾN, GIÁN

Thuốc trừ mối LANDGUARD
Thuốc trừ mối LANDGUARD
Thuốc diệt côn trùng Maxxthor
Thuốc diệt côn trùng Maxxthor
Thuốc diệt chuột STORM
Thuốc diệt chuột STORM
Thuốc diệt côn trùng Lucky Permethrin
Thuốc diệt côn trùng Lucky Permethrin
Thuốc diệt muỗi, kiến, gián ALÉ 10SC
Thuốc diệt muỗi, kiến, gián ALÉ 10SC
Thuốc diệt ruồi Agita 10 WG
Thuốc diệt ruồi Agita 10 WG
Thuốc diệt côn trùng ECODELTA EC
Thuốc diệt côn trùng ECODELTA EC
Thuốc diệt côn trùng - FENDONA 10 CS
Thuốc diệt côn trùng - FENDONA 10 CS
Thuốc diệt gián Đức ATTRATHOR (MỸ)
Thuốc diệt gián Đức ATTRATHOR (MỸ)
Thuốc diệt muỗi, lăng quăng ABATE 1SG
Thuốc diệt muỗi, lăng quăng ABATE 1SG
Thuốc diệt ruồi PROLY 2.5CS
Thuốc diệt ruồi PROLY 2.5CS
Ultra max gel – Thuốc diệt gián Hàn Quốc
Ultra max gel – Thuốc diệt gián Hàn Quốc
Túi đựng thuốc xông hơi khử trùng
Túi đựng thuốc xông hơi khử trùng
Thuốc diệt mọt QUICKPHOS
Thuốc diệt mọt QUICKPHOS
Diệt mọt nông sản ACTELLIC 50EC
Diệt mọt nông sản ACTELLIC 50EC
Diệt Mọt Nông Sản CRACKDOWN 10 SC
Diệt Mọt Nông Sản CRACKDOWN 10 SC