•  Địa chỉ 1: Số 1A, Phạm Thế Hiển, P.4, Q.8, Tp.HCM
  •  Địa chỉ 2: Số 41, đường 218 Cao Lỗ, P.4, Q.8, Tp.HCM
  •  Email: controltritue@gmail.com 
  •  Điện thoại: 0913 852 639 

G-MTYXCFGNKH