Thuốc diệt muỗi, lăng quăng ABATE 1SG

Mã sản phẩm: 20181206-18

Giá: Liên hệ

Thành phần : Temepbos……………. 1%w/w Sản phẩm của tập đoàn BASF SE Cộng Hòa Liên Bang Đức. Quy cách: Chai 100g Các dùng Abate 1SG để diệt muỗi – Bọ Gậy. DUN...

Mô tả sản phẩm

Thành phần : Temepbos……………. 1%w/w

Sản phẩm của tập đoàn BASF SE Cộng Hòa Liên Bang Đức.
Quy cách: Chai 100g
Các dùng Abate 1SG để diệt muỗi – Bọ Gậy.

 

DUNG TÍCH BỂ LIỀU LƯỢNG ƯỚC LƯỢNG
50 lít 5g 1 thìa (muỗng)
100 lít 10 g 2 thìa (muỗng)
200 lít 20 g 4 thìa (muỗng)

Đối với diện tích mặt nước (ao cạn, ruộng lúa, hầm chứa phân, bể nước thải, cống rãnh,...), rắc Abate 1SG với lượng 1 - 2 g/m2(hay 10 - 20 kg/ha).

 

G-MTYXCFGNKH