Thuốc diệt gián Đức ATTRATHOR (MỸ)

Mã sản phẩm: 20181206-17

Giá: Liên hệ

Attrathor là hóa chất diệt gián dạng bả mồi lỏng, có thể thay thế cả Gel lẫn thuốc phun dạng lỏng (Attrathor vừa có tính thu hút, vừa có tính tiêu diệt)

Mô tả sản phẩm

Attrathor là hóa chất diệt gián dạng bả mồi lỏng, có thể thay thế cả Gel lẫn thuốc phun dạng lỏng (Attrathor vừa có tính thu hút, vừa có tính tiêu diệt)